Potpis ocena iz Prava intelektualne svojine i Medijskog prava ce biti u utorak, 06.09.2022. godine u 12 casova, sala A4