Obavestavaju se studenti da mogu odmah preuzeti sa sajta PF, rubrika Studentski portal, Oglasna tabla, Obavestenje za cetvrtu godinu, str.3, Uputstvo za pripremanje gradiva za kolokvijume i ispit za predmet Medjunarodno privatno pravo kao pomoc i obavezni nivo znanja za pripremu Kolokvijuma i ispita (obavezna literatura i udzbenik su navedeni u Uputstvu).

Takodje, studenti mogu, uz predavanja, raditi kolokvijume I i II u dva termina prema sledecem rasporedu:

Kolokvijum I – 09.03.2023. i 16.03.2023.;

Kolokvijum II – 18.05.2023. i 25.05.2023.

Kolokvijumi ce se odrzati u amfiteatru u terminu za konsultativnu nastavu prema Rasporedu za letnji semestar (Cetvrtak, 14h -15h), oba Kolokvijuma u po dva termina, prema slobodnom izboru studenata.

Ocene sa kolokvijuma bice javno objavljene na sajtu Fakulteta, Studentski portal, rubrika Rezultati, cetvrta godina.

E-mail adresa nastavnika za predmet Medjunarodno privatno pravo, Doc. dr Snezana Radovanovic, je:

snezana.ra26@gmail.com

sradovanovic@megatrend.edu.rs

Oni studenti koji urade oba kolokvijuma i dobiju prelaznu ocenu, na usmenom ispitu ce biti obavezni da odgovore na jedno ispitno pitanje (iz celog ispitnog gradiva).

Oni studenti koji urade samo jedan kolokvijum i dobiju prelaznu ocenu, na usmenom ispitu ce biti obavezni da odgovore na dva ispitna pitanja (iz celog ispitnog gradiva).

Oni studenti koji ne urade niti jedan kolokvijum, na usmenom ispitu ce biti obavezni da odgovore na tri ispitna pitanja (iz celog ispitnog gradiva).

Studenti koji imaju dodatno interesovanje za produbljivanje znanja iz predmeta Medjunarodno privatno pravo, mogu se prijaviti za izradu seminarskog rada na teme u konsultaciji sa predmetnim nastavnikom.

Doc. dr Snezana Radovanovic