Kolokvijum iz predmeta JAVNE FINANSIJE I FINSNSIJSKO PRAVO održaće se u sredu 29.03.2023. godine sa početkom u 13.30 časova.

Studenti su u obavezi da na ispit ponesu inedeks i ličnu kartu.