Potrebno je kontaktirati profesora, sto pre, kontaktirati preko mejla fabrikkor@gmail.com radi dobijanja linka na google meetsu za predavanje u ponedeljak i utorak, 30. i 31.06, Uvod u graficki dizajn.