PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

OSNOVI RAČUNOVODSTVA održaće se 07.12. 2022 sa početkom u 12h, sala S1.

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

OSNOVI RAČUNOVODSTVA održaće se 14.12. 2022 sa početkom u 12h, sala S1.

prof.dr Radica Pavlovic