Popravni kolokvijumi iz Građanskog i stvarnog prava će se održati 10.06.2022. po sledećem rasporedu:

  • Prvi kolokvijum: 14 časova;
  • Drugi kolokvijum: 15 časova;
  • Treći kolokvijum: 16 časova

Popravni kolokvijumi iz Naslednog prava će se održati 08.06.2022. po sledećem rasporedu:

  • Prvi kolokvijum: 14 časova;
  • Drugi kolokvijum: 15 časova;
  • Treći kolokvijum: 16 časova