Popravni kolokvijum iz predmeta Javne finansije i finansijsko pravo održaće se u sredu 10.05.2023. god. sa početkom u 13
časova.