KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

POSLOVNO PRAVO održaće se 30.11. 2022 sa početkom u 13:30 h, sala S1.

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

POSLOVNO PRAVO održaće se 07.12. 2022 sa početkom u 13:30 h, sala S1.