Nastava na predmetu Poznavanje materijala i procesa 2 (modul Industrijski dizajn, IV godina), biće održana u okviru blok-nastave u Sali FUD-a, prema sledećem rasporedu:

16.03.2018, u terminu od 10:00 do 16:00 sati,
20.04.2018, u terminu od 10:00 do 16:00 sati,
11.05.2018, u terminu od 10:00 do 16:00 sati,

Nastavu vodi prof. dr Milena Žuža.