Predavanja I ispiti kod profesora dr Nenad Kapora, zbog boleti, odlazu se za sledecu sedmicu od 26. do 29.02.2024 godine, u istim terminima.