Odlukom Univerziteta promenjeni su žiro-računi zaključno sa 01.07.2017. godine.

Molimo Vas da ubuduće sve uplate vršite na nove žiro-račune koje možete dobiti na šalteru studentske službe, info –službe kao i na sajtu Univerziteta.

Stari žiro računi važiće do 28.8.2017.

Spisak računa koji će se primenjivati od 01.07.2017. godine

Žiro računi za master, specijalističke i doktorske studije Univerziteta „Džon Nezbit“ 105-37019-37 AIK BANKA