Обавештавају се студенти Факултета за културу и медије да ће испити у фебруарском испитном
року бити одржани у терминима одржавања наставе.