Raspored za Kolokvijum II, Uvod u pravo, skolska 2022/2023 godina, je sledeci:
prvi termin – 22.12.2022. i drugi termin – 29.12. 2022., u terminu predavanja a prema Rasporedu koji je istaknut na sajtu PF. Studenti mogu, ukoliko to jos nisu ucinili, sa sajta PF, u rubrici Oglasna tabla, Obavestenja za I godinu, odmah preuzeti Uputstvo za pripremanje gradiva za Kolokvijume i ispit iz Uvoda u pravo – 2022 sa informacijama o udzbenicima i nastavnim jedinicama a prema vazecem Programu za ovaj predmet.
Pozdrav. Doc. dr Snezana Radovanovic