Rezultati kolokvijuma iz predmeta Aerodromi i aerodromske operacije
održanog 07.02.2020.:
Milica Živanović   ocena 6(šest)
Marko Radonjić     ocena 6(šest)