TREĆI KOLOKVIJUM iz predmeta Međunarodno bankarstvo (III godina) održaće
su u utorak 10. maja od 18:15h-19:00h. Spremiti poglavlja 16-20, strane
229-316, iz udžbenika Bankarstvo sa medjunarodnim bankarstvom (Predrag
Kapor, peto izdanje, 2014.g.).

PREDAVANJA iz predmeta Međunarodno bankarstvo (III godina) održaće su u
utorak 10. maja od 17:30h – 18:15h.

Doc Aleksandar Jovičić