UPUTSTVO ZA PREDMETE KOMBINOVANE UMETNIČKE TEHNIKE I INDIVIDUALNI UMETNIČKI RAD u narednom periodu uvedenog vanrednog stanja
Svaki student je u obavezi da u ovom semestru napravi slikrski/umetnički rad po svom izboru formata i tehnike. Preporučujem akrilne ili uljane boje, kao i upotrebu različitih materijala koji se mogu drvofiksom fiksirati za podlogu i zatim slikarski tretirati. Kompozicija po izboru, poželjno da je iz domena realnosti, apstraktna i slična dela možete realizovati i van fakulteta.
Kako je format na fakultetu 160×100 cm i već su studenti počeli rad, preporučujem sličan format, moguća je kombinacija nekoliko istih ili sličnih formata koji čine celinu- jednu sliku.
Molim za dostavu fotografija na mail jednom nedeljno, da bih davala sugestije i di bi smo bili u redovnoj komunikaciji.
Kako su i izložbe u formi ograničenog okupljanja, savetujem da se poseti Narodni muzej sa pratećim izložbama o kojima sam pričala prošle nedelje, u skladu sa propisanim odredbama.
Power point prezentacije za ove predmete ce studentima biti dostavljene mailom.