PREDAVANJA iz predmeta Međunarodno bankarstvo (III godina) održaće su u
utorak 12. Marta od 17:30h – 19h.

Doc Aleksandar Jovičić