Nastava na predmetima Savremena arhitektura i dizajn i Čitanje slike 1 će početi 14. oktobra, umesto 7. oktobra i biće odmah nadoknađeni časovi.