Spisak ispitnih pitanja po godinama i po predmetima

Spisak ispitnih pitanja po godinama i po predmetima

I Godina Španski jezik Engleski jezik Istorija kulture i civilizacije Komunikologija Osnove menadžmenta Psihologija stvaralaštva Sociologija kulture i umetnosti Teorija umetnosti II Godina Antropologija Istorija medija Marketing i javnost Marketing u kulturi i medijima Medijska analitika Modeli kulturne politike Novinarstvo … Continued