OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – UPIS OCENA U JUNSKOM ROKU

OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – UPIS OCENA U JUNSKOM ROKU

Upis ocena iz Teorije umetnosti, u junskom ispitnom roku, za studente/ studentkinje koji su izašli na ispit, všiće se u petak, 21.06.2019. godine u 17:00 sati, kabinet 40 (Bulevar maršala Tolbuhina 8)
OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – TREĆI  KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – TREĆI  KOLOKVIJUM

Treći kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 07.06.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz umetničke izložbe koju su … Continued
OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – DRUGI  KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – DRUGI  KOLOKVIJUM

    Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog … Continued
UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE povodom odluke Senata Megatrend univerziteta Broj 401/19 od 14.03.2019. godine     Poštovane studentkinje/studenti, Obvaeštavamo vas da ste zbog neophodne finansijske konsolidacije Megatrend univerziteta, u obavezi, da u narednih 7 dana izmirite vaša dugovanja vezana za školovanje na Megatrend … Continued
OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 05.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. … Continued