OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – UPIS OCENA U JUNSKOM ROKU

OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – UPIS OCENA U JUNSKOM ROKU

Upis ocena iz Teorije umetnosti, u junskom ispitnom roku, za studente/ studentkinje koji su izašli na ispit, všiće se u petak, 21.06.2019. godine u 17:00 sati, kabinet 40 (Bulevar maršala Tolbuhina 8)
OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – TREĆI  KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – TREĆI  KOLOKVIJUM

Treći kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 07.06.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz umetničke izložbe koju su … Continued
OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – DRUGI  KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA  UMETNOSTI – DRUGI  KOLOKVIJUM

    Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog … Continued
OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

OBAVEŠTENJE – TEORIJA UMETNOSTI – PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 05.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. … Continued
OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

OBAVEŠTENJE – Preventivni zdravstveni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenta Beograd, Krunska 57 OBAVEŠTENJE studentima prve i treće godine Megatrend univerzitet Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu i treću godinu studije( „Službeni glasnik RS“ br. 8/2017) školska 2018/2019 godine, obavićese: -u zdravstvenoj ambulanti u … Continued