ПРИЈАВА ИСПИТА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

за студенте основних, мастер и докторских студија на Мегатренд универзитету

Редовна пријава испита за ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 23.12.2022. године и траје до 30.12.2022.године
Ванредна пријава испита за ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК почиње 31.12.2022. године и траје до краја рока

Јануарски испитни рок почиње 23. јануара 2023. године и траје до 30. јануара
2023. године.

Редовна пријава испита – 1200 динара
Ванредна пријава испита – 1700 динара
Диференцијални испити – 2000 динара
Пријава испита за апсолвенте – 1700 динара

Пријава испита мастер 15е у динарској противвредности Пријава испита докторске 20е у динарској противвредности

Испите могу пријавити сви студенти који имају измирену школарину закључно са децембарском ратом школске 2022/23.