На усмени део испита се позивају следећи кандидати:

 

  1. Теодора Шарчевић
  2. Димитрије Пауновић
  3. Тања Радовановић
  4. Вељко Стојановић
  5. Барбара Почанић
  6. Александар Ивковић
  7. Маја Максимовић

 

Остали  кандидати нису задовољили.

Усмени део испита ће се одржати у среду 21.06.2023 године  са почетком од 16 сати, сала 1.

 

Проф.др Ненад Капор