Prvi kolokvijum iz predmeta Međunarodne poslovne finansije, utorak 16. novembar, 17:30h-19:00h, sala A-1.
Spremiti poglavlja 1-6, strane 1-101, iz udžbenika Medjunarodne poslovne finansije (Predrag Kapor, peto izdanje, 2012.g.).

Doc dr Aleksandar Jovičić