OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

ANALIZA POSLOVANJA održaće se 07.12. 2022 sa početkom u 15h, sala S1.

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA:

ANALIZA POSLOVANJA održaće se 14.12. 2022 sa početkom u 15h, sala S1.

prof. dr Radica Pavlović