Modeli kulturne politike

Modeli kulturne politike

Ispitna pitanja   Udžbenik je autora prof. dr Zorice Tomić ” Kulturna politika i politika identiteta” u izdanju Megatrend univerziteta   MATERIJALI SEMINARSKI RADOVI(UPUTSTVO)   PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6 PREZENTACIJA 7 PREZENTACIJA … Continued
Teorija medija

Teorija medija

Informacije o predmetu Tekst za treci kolokvijum 1 Tekst za treci kolokvijum 2