Makroekonomija

Makroekonomija

01 Market 02 Phillips Curve 03 Macroeconomic Instruments 04 Savings-Investments-Consumption 05 Inflation 06 Costs
Sociologija

Sociologija

MATERIJALI   Za sva eventualna pitanja, studenti me mogu kontaktirati na mail: anikmarkovic@gmail.com
Statistička analiza i verovatnoća

Statistička analiza i verovatnoća

KNJIGA   OBAVEŠTENJE: Materijal za ovu nedelju je druga glava od 43. do 48.stranice.     5. nedelja Statisticka analiza i verovatnoca, od 84. do 86.stranice   6.nedelja Statisticka analiza i verovatnoca, od 117. do 122. stranice.   7.nedelja Statisticka … Continued
Menadžment

Menadžment

INFORMACIJE O PREDMETU OM UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA NAČIN POLAGANJE ISPITA 2021,2022.g. OM, UB, M
Uvod u biznis

Uvod u biznis

INFORMACIJE O PREDMETU OM,UB,M 2022,’23. FKM,FPS,GEF Plan i program predmeta, Polaganje ispita preko kolokvijuma, Uputstvo za izradu seminarskog rada NAČIN POLAGANJE ISPITA 2022,2023.g. OM, UB, M
Poslovni engleski 1

Poslovni engleski 1

Poslovni engleski 1 (opsti) materijal za pripremu kolokvijuma i ispita Poslovni engleski jezik 1 – Informacije o predmetu Poslovni engleski jezik 1 – Materijal za pripremu ispita