3D

3D

FUD | predmet 3D-2 Predmetni nastavnik: van.prof.Uroš Fišić Vreme održavanja po rasporedu: petkom od 9:00 do 11:00 Komunikacioni softver: Skype Skype name nastavnika: uros.fisic Potreban softver za predmet: AutoCad, 3DStudioMax+Vray Vežbe se ocenjuju i poeni sa vežbi se sabiraju sa … Continued
Uvod u slikanje sa slikarskim tehnologijama

Uvod u slikanje sa slikarskim tehnologijama

Nastava ce se sastojati iz prakticnog i teorijskog dela. Semestar nastavljamo u cetvrtak 19. marta kada ce studentima biti poslato na e-mail uputstvo za slikarski rad upotpunjeno teorijskim i slikovnim primerima. Studenti ce biti u obavezi da redovno saradjuju sa … Continued