Pravna forenzika

Pravna forenzika

Ispitana pitanja Informaacije o predmetu MATERIJALI 1
Građansko procesno pravo

Građansko procesno pravo

Građansko procesno pravo – ispitna pitanja   Udžbenik koji je preporučen za nastavu je Aleksandar Radovanov Građansko procesno pravo, Privredna akademija Novi Sad, a može se koristiti i naš udžbenik čiji je autor Gordana Stanković sa Pravnog fakulteta u Nišu. … Continued
Ekonomska politika

Ekonomska politika

Ekonomska politika – ispitna pitanja PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6 PREZENTACIJA 7 PREZENTACIJA 8 PREZENTACIJA 9     PITANJA DNEVNIK SEMINARSKI RADOVI(UPUTSTVO) TEME ZA SEMINARSKE RADOVE    
Menadžment lјudskih resursa

Menadžment lјudskih resursa

Za studente prvog ciklusa studija, koji slušaju predmet Menadzment ljudskih resorsa kod prof.dr. Saše Perišića za dan 18.03.2020 godine, da nauče dve oblasti Selekcija i Regrutoanje, a iz predmeta Radno pravo celo gradivo do Zasnivanja radnog odnosa. Bliže informacije u … Continued
Međunarodno privatno pravo

Međunarodno privatno pravo

Međunarodno privatno pravo – ispitna pitanja     Materijal za nastavu 23.3. Medjunarodno privatno pravo, IV godina osnovnih akademskih studija: - Saznanje i primena stranog prava - Reciprocitet i oblici reciprociteta - Vremenski faktor - Istorijski razvoj Medjunarodnog privatnog prava