Korporativna bezbednost

Korporativna bezbednost

Uvodna prezentacija Korporativna bezbednost predmet 2 Subjekti korporativne bezbednosti 3 Izvori i nosioci ugrožavanja 4 Identifikacija oblika ugrožavanja pravnog lica  
Građansko procesno pravo

Građansko procesno pravo

Građansko procesno pravo – ispitna pitanja   Udžbenik koji je preporučen za nastavu je Aleksandar Radovanov Građansko procesno pravo, Privredna akademija Novi Sad, a može se koristiti i naš udžbenik čiji je autor Gordana Stanković sa Pravnog fakulteta u Nišu. … Continued
Ekonomska politika

Ekonomska politika

Ekonomska politika – ispitna pitanja PREZENTACIJA 1 PREZENTACIJA 2 PREZENTACIJA 3 PREZENTACIJA 4 PREZENTACIJA 5 PREZENTACIJA 6 PREZENTACIJA 7 PREZENTACIJA 8 PREZENTACIJA 9     PITANJA DNEVNIK SEMINARSKI RADOVI(UPUTSTVO) TEME ZA SEMINARSKE RADOVE    
Menadžment lјudskih resursa

Menadžment lјudskih resursa

Za studente prvog ciklusa studija, koji slušaju predmet Menadzment ljudskih resorsa kod prof.dr. Saše Perišića za dan 18.03.2020 godine, da nauče dve oblasti Selekcija i Regrutoanje, a iz predmeta Radno pravo celo gradivo do Zasnivanja radnog odnosa. Bliže informacije u … Continued