Drugi kolokvijum iz predmeta Inzenjerska grafika kod  prof.dr Nenada
Kapora odrzace se u ponedeljkak 10.01.2022. godine od 15 casova sala S2.

svi studenti koji nisu polozili I kolokvijum potrebno je da isti polazu
10.01.2022 godine dok ce za polaganje drugog kolokvija imati naknadni
termin.

prof.dr Nenad Kapor