I Kolokvijum iz Spanskog jezika 1 a ce se odrati 26. Novembra za vreme konsultacija u 14 casova u kabinetu 76