Ispit iz predmeta Savremene kriminalisticke teorije, bice odrzan dana
16.06.2020. sa pocetkom u 13h, u lab. K2.