Kolokvijum iz predmeta Javne finansije i Finansijsko pravo održaće se 03.04. 2024 sa početkom u 13 h, sala S1.
Na kolokvijum obavzno poneti indeks i ličnu kartu.

prof.dr Radica Pavlović