Prvi kolokvijum iz predmeta Medjunarodne poslovne finansije, utorak 27. decembar 2022., 19:00h-20:00h.
Spremiti poglavlja 1-6, strane 1-101, iz udžbenika Medjunarodne poslovne finansije (Predrag Kapor, peto izdanje, 2012.g.).

Doc dr Aleksandar Jovičić