Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovne komunikacije, utorak 27. decembar 2022., 20:00h-21:00h.
Spremiti poglavlja (osnovi komunikacije, vrste komunikacije, intrapersonalna i interpersonalna komunikacija, organizaciona komunikacija, pregovaranje), ispitna pitanja 1-43, strane 1-156, iz udžbenika Poslovna komunikacija, autori Tatjana Cvetkovski i Violeta Cvetkovski, Izdavac Univerzitet Dzon Nezbit, 2017.

Doc dr Aleksandar Jovičić