Nastava za studente prve godine iz predmeta Ljudska anatomija sa crtanjem 4.marta nece biti odrzana. Prvi sledeci cas je 11.marta.
Nastava za studente druge godine iz predmeta Uvod u slikanje sa slikarskom tehnologijom nece biti odrzana 5.marta. Prvi sledeci cas je 12.marta.