U ponedeljak 25.decembra 2023.godine održaće se kolokvijum iz predmeta MAKROEKONOMIJA, sa početkom u 10h, slušaonica broj 2.
prof Dr Zorana Z. Mihajlović