Studenti IV godine mogu odmah na sajtu Pravnog fakulteta, Studentski portal, u rubrci Oglasna tabla, Obavestenja za IV godinu, (preostalih 55 art.) – str.3, preuzeti Uputstvo za pripremanje gradiva za Kolokvijume i ispit iz Medjunarodnog privatnog prava, sa informacijama o udzbenicima i nastavnim jedinicama prema vazecem Programu za ovaj predmet.

Sledi raspored kolokvijuma za letnji semestar 2023/2024 skolskegodine:

Kolokvijum I – 07.03.2024. i 14.03.2024.

Kolokvijum II (i popravni Kolokvijum I) – 23.05.2024. i 30.05. 2024.

Termini su od 14.00h – 15.00h, a u skladu sa Rasporedom konsultativne nastave za letnji semestar 2023/2024 koji je  istaknut na sajtu PF.

Zahvaljujem na saradnji.

Doc. dr Snezana Radovanovic