Ispitna pitanja

Teme za seminarski i samostalni rad

 

Za pripremanje predmeta Medjunarodno krivicno pravo moze da se koristi udzbenik bilo kog izdavaca i autora sa bilo kog Pravnog fakulteta na teritoriji Republike Srbije (drzavnog ili privatnog).

Ispitna pitanja koja se nalaze na sajtu Fakulteta su vazeca. Ukoliko u udzbeniku koji ste obezbedili nema svih ispitnih pitanja koja se nalaze na sajtu spremajte samo ona ispitna pitanja koja su sadrzana u udzbeniku koji ste obezbedili.

Konsultacije sa studentima vrsice se putem mejlova.