Međunarodno privatno pravo – ispitna pitanja

 

 

Materijal za nastavu 23.3. Medjunarodno privatno pravo, IV godina osnovnih akademskih studija:
- Saznanje i primena stranog prava
- Reciprocitet i oblici reciprociteta
- Vremenski faktor
- Istorijski razvoj Medjunarodnog privatnog prava