Za studente prvog ciklusa studija, koji slušaju predmet Menadzment ljudskih resorsa kod prof.dr. Saše Perišića za dan 18.03.2020 godine, da nauče dve oblasti Selekcija i Regrutoanje, a iz predmeta Radno pravo celo gradivo do Zasnivanja radnog odnosa.
Bliže informacije u vezi sa daljim predavanjima i ispitima kontaktirajte me na mejl s.sperisic@gmail.com