Nadoknada konsultacija iz predmeta Interkulturni menadžment biće održana
u utorak, 02.11.2021. od 13.15 h, kabinet 39.