Odbrane seminarskih radova iz Medijskog prava će se održati u četvrtak, 02.06.2022. u 15 časova, sala A5.