Drugi kolokvijum iz predmeta Međunarodne poslovne finansije, utorak 14. decembar 2021. godine, 18h-19:30h, sala A-1.
Spremiti poglavlja 7-13, strane 102-198, iz udžbenika Medjunarodne poslovne finansije (Predrag Kapor, peto izdanje, 2012.g.).
Studenti koji su na osnovu aktivnosti na predavanjima/vežbama oslobođeni drugog kolokvijuma ne treba da dolaze 14. decembra.