Obaveštavaju se studenti  Fakulteta za poslovne studije Vršac da je došlo do izmene satnice  predavanja iz  predmeta Marketing  ( prva godina) i Međunarodni marketing  ( druga godina) kod Prof. Dr Stevice Deđanskog  te će se ubuduće sva naredna predavanja  održavati  po  datumski predviđenom rasporedu  sa početkom u 15h.