Obavestavaju se studenti i studentkinje koje slusaju predmete mikroekonomija, makroekonomija, osnove ekonomije , ekonolmika energetike, i ekonomija prirodnih resrusa kod prof dr Zorane Z. Mihajlovic, da su u obavezi da do 14.aprila 2023.godine posalju pristupni rad, na teme koje se nalaze u prilogu prezentacija, po predmetima.
Pristupni rad je jedan od uslova za polaganje pomenutih ispita. Radove mozete poslati na email adresu zoranazmm@gmail.com