Cetvrti kolokvijum iz predmeta Pravo privrednih prestupa i prekrsaja odrzace se u pondeljak, 3. juna 2024. godine, sa pocetkom u 17.00h.