Poštovane koleginice i kolege, drugi kolokvijum iz predmeta Korporativna bezbednost, održaće se dana 06. juna 2022. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo petog poglavlja (Udžbenik: Goran Mandić, Petar Stanojević: Korporativna bezbednost, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2021. godina).

Kolokvijum će se sastojati od pisanog odgovaranja na tri postavljena pitanja. Način ocenjivanja – uspešno položio/nije uspešno položio.

Raspoloživo vreme za pisanje odgovora – 60 minuta.