Drugi kolokvijum odrzace se 16. maja 2022. godine, sa pocetkom u 15.00h, u slusaonici S1. Isti obuhvata gradivo od 19, zakljucno sa 35. ispitnim pitanjem.