Koleginice i kolege, sutra 09.02. neće se održati uvodno predavanje iz Kriminalistike, već samo konsultativna nastava.

Sa predavanjima ćemo početi od sledeće nedelje, pratite obaveštenja na sajtu.