Prvi kolokvijum iz Medijskog prava će se održati 12.05.2022. godine u 16 časova, sala A4.
Kolokvijum će obuhvatati sledeće gradivo:

1. Komunikacija kao stalni pratilac ljudske aktivnosti,
2. Medijska publika i
3. Pudlice, psi čuvari i druge priče.

Drugi kolokvijum će se održati 09.06.2022. godine u 16 časova, sala A4. Drugi kolokvijum će
obuhvatiti sledeće gradivo:

1. Medijska manipulacija,
2. Odbrana prava na informisanje.
Svi studenti su u obavezi da dođu 15 minuta pre početka kolokvijuma.

 

Obaveštenje o seminarskim radovima:
Seminarski radovi treba da se pošalju na adresu lstajic@megatrend.edu.rs do 21.05.2022. godine.
Termin odbrane seminarskih radova će naknadno biti objavljen na oglasnoj tabli fakulteta.